Belastingvoordelen voor buitenlanders meer èn minder

DEN HAAG, 12 JUNI. De voorwaarden waaronder buitenlandse werknemers van grote concerns in Nederland van een fors belastingvoordeel mogen profiteren worden aangescherpt. Anderzijds kunnen vanaf 1 september ook andere buitenlanders die in Nederland werken van dit belastingvoordeel profiteren. Dit heeft staatssecretaris Van Amelsvoort van financiën bekendgemaakt.

Het besluit leidde onmiddellijk tot protesten vanuit het bedrijfsleven. Volgens de Amsterdamse belastingadviseur A.J. Rompelman dreigt Nederland nu “zijn laatste troef te verliezen” in de concurrentie met bij voorbeeld België bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven.

Tot dusver hoeven buitenlandse werknemers van internationale concerns die tijdelijk naar Nederland worden uitgezonden over elke extra verdiende gulden niet 60 procent belasting te betalen, maar slechts 39 procent. Dit lagere tarief is volgens Rompelman concurrerend met vele andere Europese landen.

Vanaf 1 september geldt dit belastingvoordeel alleen nog voor mensen met een “specifieke deskundigheid”. Volgens Rompelman zal de regeling daardoor nog slechts op een “zeer beperkte groep” van toepassing blijven. Hij vreest dat multinationals zich daardoor eerder in België zullen vestigen dan in Nederland.

Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst zullen echter ook in de toekomst managers van de belastingregeling kunnen profiteren. Het zijn volgens haar vooral stagiaires die nu het volle pond moeten betalen.

Van Amelsvoort streeft met de nieuwe regeling niet naar meer belastingopbrengsten. Hij wil de regeling juist verruimen: vanaf 1 september kunnen ook mensen “met een specifieke deskundigheid” in dienst van internationale organisaties, universiteiten en andere non-profit-organisaties van de regeling profiteren. Ook zal de maximale termijn waarvoor de regeling geldt worden verlengd van vijf tot acht jaar.

Tenslotte zal het belastingvoordeel niet langer worden verstrekt in de vorm van een zogenaamde kostenaftrek maar van een belastingvrije vergoeding. De baten komen daardoor eerder terecht bij de werkgever. Van Amelsvoort wil ook een eind maken aan de huidige praktijk dat bepaalde inkomensten van buitenlandse werknemers noch in Nederland noch in het buitenland belasting werd betaald. Overigens geldt de nieuwe regeling na 1 september alleen voor nieuwe werknemers. Wie op dit moment van de huidige regeling gebruik maakt kan dat blijven doen, tenzij de nieuwe regeling voor hem/haar voordeliger is.