Amsterdam begint procedure opvolging van Beeren

AMSTERDAM, 12 JUNI. B en W van Amsterdam beginnen eind deze maand, door plaatsing van een advertentie in binnen- en buitenlandse bladen, met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur van de Dienst Musea voor Moderne Kunst, waarvan het Stedelijk Museum het belangrijkste onderdeel vormt.

De huidige directeur, dr. W.A.L. Beeren, gaat 30 januari 1993 officieel met pensioen. Kandidaten voor de functie krijgen te maken met zowel een ambtelijk als een bestuurlijk selectieteam, Dat schrijft het college aan de commissie voor cultuur.

In het ambtelijke selectieteam, dat wordt voorgezeten door gemeentesecretaris mr. K. Kooiker, zitten onder anderen Beeren zelf, het hoofd van de afdeling kunstzaken mr. A.W. Jansen en de directeur van de Stadsschouwburg, C. Habbema. Dit voorselectieteam brengt advies uit aan een bestuurlijk team bestaande uit de gemeentesecretaris, burgemeester drs. Ed. van Thijn en de wethouders E.C. Bakker (cultuur), drs. P. Jonker (personeelzaken) en mr.F. de Grave (financiën). Volgens de planning moet de procedure in oktober worden afgerond.

In afwijking van de profielschets die door Beeren was opgesteld, leggen B en W bij de werving meer nadruk op het internationale karakter van het Stedelijk Museum en wordt rekening gehouden met de in het Amsterdamse Kunstenplan 1993-96 voorgenomen opheffing van Museum Fodor, dat eveneens onder de dienst valt.

De kandidaat moet beschikken over “indringende kunsthistorische kennis, aantoonbare persoonlijke ervaring met de museale praktijk, contacten met de internationale museumwereld en de capaciteit om professioneel en op gelijkwaardig wetenschappelijk niveau te kunnen onderhandelen met collegae uit de gehele wereld”, alsmede “aantoonbare ervaring op het gebied van management en inzicht in financiële budgettering”.