Advies ambtenaren: Arboraad naar SER

DEN HAAG, 12 JUNI. De Arboraad die adviseert over arbeidsomstandigheden moet worden omgezet in een SER-commissie.

De Emancipatieraad moet voorlopig blijven bestaan. In de tweede helft van de jaren negentig moet worden bekeken hoe het met de advisering aan het kabinet over emancipatievraagstukken verder moet gaan. Dit staat in een niet-openbaar advies over adviesorganen dat topambtenaren van Sociale Zaken aan hun bewindslieden hebben uitgebracht. Als onderdeel van de grote efficiency-operatie bij de rijksoverheid bekijken alle ministeries het nut en de doelmatigheid van hun adviesorganen. De Arboraad zelf vindt dat hij nog zeker twee jaar moet blijven bestaan, aldus een eigen rapport van vorig jaar. Volgens Sociale Zaken kan de SER nu ook al over arbeidsomstandigheden adviseren en is het doelmatiger als bij deze raad een zelfstandige commissie wordt gevormd die zich met dit werkterrein bezighoudt en ook zelfstandig adviezen uitbrengt.