Winst Public Storage 13 pct lager

Public Storage International (verhuur van opslagruimten in de VS) heeft in 1991 een 13 procent lagere winst geboekt.

Het resultaat van het op de parallelmarkt genoteerde bedrijf kwam uit op 932.000 dollar. In 1990 boekte Public Storage een winst van 1.065.00 dollar. De vastgoedbelangen zijn op 7,5 miljoen dollar gewaardeerd, 4,5 procent lager dan in 1990. De intrinsieke waarde per aandeel daalde van 14,27 tot 13,91 dollar (voor dividenduitkering). Het dividend blijft op 1,50 gulden.