Vergassingsproject De Schelde mislukt

ROTTERDAM, 11 JUNI. De Koninklijke Schelde Groep in Middelburg (scheepsbouw en milieutechniek) heeft een “aantal miljoenen guldens” verloren door de mislukking van een nieuwe techniek voor vergassing bij het verbranden van afval. Op verzoek van de Schelde heeft de rechtbank in Middelburg vorige maand een samenwerkingsverband waarin het bedrijf voor de helft deelnam, failliet verklaard.

De Schelde gaat wel door met de bewezen techniek voor afvalverbranding en blijft actief met innovatie van de milieutechnologie, zegt directiesecretaris mr. T.L. van de Poel. De joint venture Schelde Environmental Technology (SET) in Goes moest echter worden opgeheven, omdat de twee andere aandeelhouders er geen geld en tijd meer in wilden steken. De Schelde Groep heeft nog wel bepaalde aanpassingen in de techniek voorgesteld, maar die zijn niet aanvaard. Schelde moest toen, volgens mr. Van de Poel, wel faillissement aanvragen omdat de maatschappij voor alle kosten van SET opdraaide. De zakenman C.A. Kooiman, een van de twee andere aandeelhouders, die een Amerikaans patent op de vergassingstechnolgie bezit, wilde niet meewerken aan een vrijwillige opheffing van de onderneming. De derde aandeelhouder, Independent Power of America (IPA) verzette zich niet tegen een schikking en opheffing van de joint venture.

Kooiman zegt op zijn beurt dat de Schelde niet bereid zou zijn geweest meer te investeren in het project. Volgens mr. Van de Poel vond de Schelde echter bepaalde aanpassingen in de technologie noodzakelijk, maar Kooiman vreesde dat De Schelde zijn systeem daarmee wilde overnemen. Hij eiste in een kort geding dat hij heeft verloren, nakoming en tegelijk ontbinding van de oorspronkelijke overeenkomst. “Wij hadden een uitgewerkt voorstel voor de aanpassingen, maar Kooiman wilde daaraan niet meewerken”, aldus Van de Poel.

De directiesecretaris van de Schelde sluit niet uit dat de maatschappij toch nog iets met de vergassingstechniek gaat ondernemen. Het gaat om de combinatie van afvalverbranding door vergassing, en elektriciteitsopwekking. Met de conventionele techniek die de Schelde voor afvalverbranding levert, zoals bijvoorbeeld de pas geopende installatie in Duiven, wordt ook elektriciteit opgewekt. Maar bij vergassing ontstaat een hoger rendement en worden de schadelijke emissies verder beperkt.

Van de Poel zegt dat “de specifieke Kooiman-technologie niet bleek op te leveren wat we ervan verwacht hadden”. SET was oorspronkelijk opgezet om afval en rioolslib door vergassing op commerciële basis te verwerken en het systeem later eventueel ook voor de verwerking van mest toe te passen.