Veiling van collectie poëziefestival

AMSTERDAM, 11 JUNI. Bij het Amsterdamse veilinghuis Van Gendt wordt woensdag een grote collectie foto's, brieven, handschriften en dichtbundels geveild van binnenlandse en buitenlandse dichters die tussen 1978 en 1984 deelnamen aan de One World Poetry-festivals in Amsterdam.

Het gaat om de collectie van de Rotterdamse dichter Harry Hoogstraten. De ruim driehonderd foto's van bekende dichters als J. Beuys, J. Brodsky, Patty Smith en A. Ginsberg nam Hoogstraten zelf. Ook de ruim zeshonderd brieven en kaarten zijn allemaal aan hem gericht. De dichtbundels, merendeels eerste drukken, zijn grotendeels gesigneerd en van opdrachten voorzien. De collectie is over drie kavels verdeeld. De gezamenlijke waarde wordt geschat op dertig- tot veertigduizend gulden.

Tijdens dezelfde veiling zal een bijzondere verzameling handschriften van beroemde schaakmeesters worden geveild. Het gaat om bijna veertig brieven, foto's en kaarten van grootmeesters als Capablanca, Max Euwe, Em. Lasker, Aljechin en Bogoljubow.