Surinaamse militair loopt stage bij Defensie

DEN HAAG, 11 JUNI. Een Surinaamse overste, A. Ramdjielall, zoekt op een aantal afdelingen van het ministerie van defensie in Den Haag antwoord op de vraag hoe de politiek greep kan krijgen op het militaire apparaat.

Hij is vorige week in Nederland aangekomen, gestuurd door de Surinaamse minister van defensie Gilds. Eind oktober vorig jaar heeft Nederland de Surinaamse regering tijdens een bijeenkomst op Aruba toegezegd mee te werken aan de herstructurering van het Surinaamse leger. Naast ambtenaren van defensie krijgen ook andere Surinaamse militairen en burgers in de komende maanden gelegenheid om in Nederland cursussen te volgen bij militaire opleidingscentra.

Overste Ramdjielall oriënteert zich bij het bureau van de secretaris-generaal, bij de defensiestaf en bij de afdelingen financiën, beleidsvoorbereiding, materieel, personeel en voorlichting. Na deze eerste stage komen ook de hoofden van de verschillende afdelingen van het Surinaamse ministerie van defensie naar Nederland om met hun collega's in Den Haag na te gaan welke hervormingen moeten worden doorgevoerd om het ministerie van defensie in Paramaribo optimaal te laten functioneren. Daarbij komt ook aan de orde over welke militaire middelen het Surinaamse leger moet beschikken om zijn taak aan te kunnen.

Het is nog niet duidelijk of Ramdjielall in de toekomst secretaris-generaal op het ministerie in Paramaribo wordt of militair directeur, wat overeenkomt met de functie van chef van de defensiestaf. Minister Gilds wil dat een kleiner Surinaams leger slechts een uitvoerende taak krijgt. Legerleider Bouterse heeft hij voorlopig gehandhaafd. Maar in gesprekken tussen president Venetiaan, Gilds en Bouterse is de laatste duidelijk te verstaan gegeven dat hij zich afzijdig moet houden van de politiek en dat Gilds de opdrachten aan het leger verstrekt.

De Surinaamse president Venetiaan komt dinsdag voor een officieel bezoek aan in Nederland.