Staking op 210 scholen in Noord- en Zuid-Holland

DEN HAAG, 11 JUNI. Op ongeveer 210 van de 4.000 scholen in Noord- en Zuid-Holland is vandaag gestaakt voor hogere lonen in het onderwijs.

Daardoor konden 25.000 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs thuis blijven. Het is de tweede regionale stakingsactie van de onderwijsbonden als protest tegen de salarisachterstand van tien procent ten opzichte van de rest van de rijksambtenaren. Vorige week legden leraren op 450 scholen in het Noorden en Oosten van het land het werk neer. Volgende week zijn de scholen in Brabant en Limburg aan de beurt. De vier onderwijsbonden ABOP, KOV, PCO en NGL willen dat het kabinet 700 miljoen vrijmaakt om de loonachterstand in te lopen. Als deze eis niet wordt ingewilligd, dreigen de bonden met een nieuwe, landelijke staking. Er is enige interne verdeeldheid binnen met name de ABOP, de grootste van de vier, over de voorrang die jonge leerkrachten zouden moeten krijgen. Veel jonge leden symphatiseren met de eisen van de zogeheten Nahossers die 350 miljoen willen voor een loonsverbetering voor jonge leerkrachten.