Roodstand Rijk loopt verder op

AMSTERDAM, 11 JUNI. De afgelopen week is de roodstand van het Rijk bij DNB met 1,5 miljard gulden opgelopen. Netto betalingen door het Rijk verruimden de geldmarkt. Enig tegenwicht werd geboden door de toename van het bedrag aan uitstaande bankbiljetten ter grootte van 158,8 miljoen gulden, in verband met het lange Pinkster weekend. De verruiming van de geldmarkt door het Rijk kon echter niet voorkomen dat door de banken verder ontspaard moest worden op het contingentsverbruik. Blijkbaar was de toekenning van de speciale belening door DNB aan de krappe kant.

Dinsdag was 52 procent van de contingentsperiode voorbij terwijl reeds 55 procent van het toelaatbare beroep was verbruikt. Een ontsparing van 3 procent derhalve. Verleden week was dat verschil slechts 1 procent.

De rentetarieven werden echter nauwelijks beïnvloed door de krappere geldmarkt. Driemaands interbancair werd de gehele verslagweek voor ongeveer 9,49 procent verhandeld. Zelfs het daggeldtarief, de rente die het meest gevoelig is voor veranderingen in de geldmarktverhoudingen, vertoonde de afgelopen verslagweek weinig beweging. Ook de uitslag van het Deense referendum heeft geen invloed gehad op de geldmarkt. Op de valuta- en kapitaalmarkten heeft het echter zijn uitwerking niet gemist. Onder invloed van de gedachte dat de Europese monetaire eenwording kan stokken, hebben vele beleggers de hoogrentende EMS-valuta's de rug toegekeerd. Het vertrouwen in de Nederlandse gulden werd geenszins geschaad door de toegenomen onzekerheid. De koers ten opzichte van de Duitse mark bleef constant bij een gelijk renteverschil op de geldmarkt met Duitsland. Dit betekent dat de Nederlandse geldmarktrente nog steeds ongeveer 20 basispunten lager ligt dan de Duitse. Deze vrij uitzonderlijke situatie, die veroorzaakt wordt door het tanende vertrouwen in de Duitse economie, lijkt niet beïnvloed te worden door een uitstel of afstel van de monetaire eenwording in Europa. Dit is ook niet verwonderlijk: een mogelijk stokken van de monetaire unie zal voor de gulden/mark-verhouding geen gevolgen hebben terwijl dat voor de hoogrentende valuta's te betwijfelen valt.

De komende week zal vooral in het teken staan van de storting aanstaande maandag op de staatslening ter grootte van 10 miljard gulden. Tegelijkertijd zal de staat echter 4 miljard gulden moeten betalen. Per saldo kan het tegoed van het Rijk bij DNB derhalve met zo'n 6 miljard gulden toenemen, waardoor het kortstondig in de plus zal komen. In de dagen daarna zal het Rijk echter verschillende forse uitgaven doen, waardoor het tegoed voor het einde van de verslagweek weer tot onder het nulniveau gedaald zal zijn. Om te voorkomen dat het Nederlandse bankwezen verder zal moeten interen op het contingent heeft DNB de geldmarktkasreserve verlaagd van 14,5 miljard gulden tot 9,9 miljard gulden. Deze gaat in op 15 juni en heeft een looptijd van negen dagen.

Bron: Economisch Bureau NMB Postbank Groep