Referendum

De Deense bevolking heeft zich in een referendum uitgesproken tegen de Verdragen van Maastricht.

Aan dit referendum is een periode van campagnevoeren voorafgegaan die de Deense bevolking ook met de nadelen van deze akkoorden geheeft confronteerd. In Nederland zijn we nog niet zo ver dat de bevolking een bindend oordeel kan geven in een referendum. Hier zijn het zoals vanouds de regenten, in de vorm van partijleiders, die zich eens in de vier jaar door de bevolking laten legitimeren. Deze Nederlandse politieke elite heeft samen met de politieke elites van andere landen het zogenaamde eenwordingsproces in gang gezet.

De bevolking heeft er zich in Nederland nooit rechtstreeks over kunnen uitspreken. Zou het niet horen bij een land dat zich democratisch noemt dat ook werkelijk de bevolking beslist? Is de politiek soms bang dat de bevolking doorziet dat met de afgifte van soevereiniteit aan Brussel meegewerkt wordt aan de oprichting van een centralistische, ondemocratische superstaat? Ik hoop dat ook in Nederland het bewustzijn op dit gebied toeneemt, zodat we het gevaar misschien nog kunnen keren.

    • J. Luiten