Rabo kampt met terugval op spaardersmarkt

ROTTERDAM, 11 JUNI. De Rabobank, marktleider op het gebied van particuliere spaargelden in Nederland, kampt met een terugval op de spaardersmarkt.

“De aanwas van toevertrouwde middelen is in de eerste maanden meer teruggelopen dan verwacht”, aldus Rabo-topman drs.H.H.F. Wijffels vanochtend op de jaarlijkse algemene vergadering van de bank. Volgens Wijffels komt de terugval door de tegenvallende ontwikkeling van de koopkracht.

De mededelingen van Wijffels komen op het moment dat er een tarievenslag gaande is op de spaarmarkt. Een aantal verzekeraars waaronder Ohra en Aegon en banken als Credit Lyonnais Bank Nederland proberen door hoge rentevergoedingen spaarders aan te trekken. Marktleider Rabobank heeft tot nu toe de tarievenslag niet gevolgd.

Volgens Wijffels is er wel meer belangstelling voor het beleggen in effecten. Dat blijkt onder meer uit het oplopen van de beleggingen in de fondsen van de Robeco Groep, die via het distributiekanaal van de Rabo-organisatie binnenkomen. Bedroeg die instroom over heel 1991 iets meer dan 300 miljoen gulden. Dit jaar is het al ruim 100 miljoen gulden per maand.

Volgens Wijffels blijkt uit de cijfers over de eerste vier maanden dat bij de Rabobank de kredietverlening aan zowel particulieren als het bedrijfsleven is gegroeid. In die laatse categorie is een herstel van de kredietgroei in de agrarische sector waar te nemen.

Wijffels ging ook in op hèt probleem van de Rabo: de snellere groei van de kosten dan de inkomsten. Van de grootbanken Rabo, NMB Postbank en ABN Amro is alleen de laatste die in het afgelopen jaar aan die tangbeweging is ontsnapt. Volgens Wijffels is in de eerste vier maanden van dit jaar is wel vooruitgang geboekt in de kostenbeheersing, maar "de lastengroei tendeert nog steeds naar een overschrijding van de groei van de baten', aldus Wijffels. Volgens Wijffels is de grote stijging van de kosten een gevolg van de overloopeffecten van de personeelsgroei in 1991 en de doorwerking in 1992 van overeengekomen loonstijgingen.

De Rabo-topman waarschuwde dat voor de Rabo 1992 "in financieel opzicht zekere geen gemakkelijk jaar zal zijn'. Tegelijk met de pessimistisch getoonzette toespraak kwam het onderzoeksbureau van de Rabobank met de meer optimistische voorspellingen. Volgens de Rabo trekt de internationale conjunctuur aan. In de VS, Frankrijk groeit de economie behoorlijk. In Duitsland en Nederland lijkt het conjuncturele dieptepunt gepasseerd. Enige verlaging van de rente in Nederland is na de zomer waarschijnlijk, aldus de Rabo. De voorgenomen btw-verlaging in Nederland zou een economische opleving kunnen stimuleren.