PvdA: zonder parlement geen EG-besluiten

DEN HAAG, 11 JUNI. Minister Hirsch-Ballin (justitie) mag bij het overleg van immigratieministers vandaag in Lissabon geen besluiten nemen die voor het Nederlands parlement politiek bindend zijn. Dat zei PvdA-afgevaardigde Van Traa gistermiddag tijdens het mondeling vragenuur in de Tweede Kamer. Hirsch Ballin zegde toe dat hij de uitkomsten van “Lissabon” aan de Tweede Kamer zal voorleggen.

Hirsch Ballin vergadert vandaag en morgen in Lissabon met zijn EG-collega's onder meer over maatregelen om asielzoekers te weren. Volgens de agenda van de bijeenkomst willen de twaalf Lidstaten vanaf 1 juli 1994 de behandeling van asielverzoeken weigeren indien er een land van eerste opvang bestaat.

Nu wordt in Nederland eerst beoordeeld of een individuele asielzoeker als vluchteling moet worden beschouwd, ook al is hij via een ander land hier naar toe gevlucht. Een rechter oordeelt uiteindelijk op basis van het Vluchtelingenverdrag en de Nederlandse Vreemdelingenwet of uitwijzing terecht is.

De ambtelijke voorstellen die in Lissabon worden besproken, houden in dat de beoordeling of terecht aanspraak maakt op de status van vluchteling, niet meer aan de orde is. Als een asielzoeker in enig ander land is geweest voor zijn komst naar Europa, zal zijn verzoek helemaal niet in behandeling worden genomen. Hij wordt direct teruggestuurd.

De vereniging Vluchtelingenwerk en de commissie van deskundigen in internationaal, vreemdelingen- vluchtelingen en strafrecht noemen de voorstellen “ronduit schokkend”. Zij menen dat de plannen in strijd zijn met het nog te ondertekenen Schengen-verdrag. Op basis van dat verdrag houdt de asielzoeker het recht om zijn verzoek in behandeling te laten nemen in een van de aangesloten staten. Volgens de organisaties leiden de voorstellen ertoe dat asielzoekers buiten de Europese rechtsorde worden geplaatst.“Het gevolg van aanvaarding van deze voorstellen zal zijn dat de angstdroom van een “Fort Europa” wordt bewaardheid,” aldus Vluchtelingenwerk.