Pronk is tevreden met "volwassen' Indonesië

RIO DE JANEIRO, 11 JUNI. Toen Indonesië de relatie met Nederland verbrak, “was dat eigenlijk wat we altijd gehoopt hebben: dat ze volwassen zijn”. De Nederlandse minister van ontwikkelingssamenwerking, J.P. Pronk, zegt dit vandaag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad. Pronk bezoekt in Rio de Janeiro de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling. Met zijn uitspraak over Indonesië (“Het is misschien een beetje een verkeerd voorbeeld”) wil Pronk aangeven dat de relaties tussen rijke en arme landen zakelijker zijn geworden, zodat deze landen gelijkwaardiger gesprekspartners zijn. “Als ik zo'n Maleisische vertegenwoordiger keihard zie onderhandelen, vind ik dat prachtig. In het verleden vroegen ze alleen maar om geld - en dat konden we dan weigeren of niet.”

Op de conferentie in Rio zijn de laatste grote hordes - de financiële hulp, een paragraaf over de bescherming van de atmosfeer en een verklaring over de bossen - vanmorgen onneembaar gebleken. Wel is een akkoord bereikt over de Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling, dat in een vorige fase nog Handvest van de Aarde heette. Op nadrukkelijk verzoek van de Verenigde Staten is de passage over bezette gebieden uit het eerder goedgekeurde ontwerp verwijderd.

De vergadering van het presidium van de UNCED, waarin alle teksten van de conferentie die samen Agenda 21 vormen definitief moeten worden vastgesteld, is vanmorgen vroeg (zes uur plaatselijke tijd) beëindigd. De drie controversiële kwesties zullen in de loop van vandaag door een klein comité van ministers worden behandeld, alvorens de plenaire UNCED-vergadering Agenda 21 formeel kan goedkeuren.

Sommige waarnemers sluiten niet uit dat de ministeriële vergaderingen kunnen voortduren tot het komende weekeinde, wanneer de rondetafel van staatshoofden moet plaatshebben.

    • Hans Steketee