Oostenrijk laat zijn neutraliteit langzaam maar zeker los

WENEN, 11 JUNI. Met het oog op toetreding tot de Europese Gemeenschap geeft Oostenrijk bijna onopgemerkt de neutraliteit op die 37 jaar officieel uitgangspunt was van de buitenlandse politiek van het land.

Bijna onopgemerkt, want het weekblad Profil heeft de hand weten te leggen op een memorandum dat Wenen later deze week naar de twaalf EG-hoofdsteden en naar de Europese Commissie wil sturen. In de boodschap schrijft de regering dat Oostenrijk volledig mee zal werken aan de totstandkoming van een Europees veiligheidssysteem, zonder ook maar één keer het woord neutraliteit te noemen. Dat is voor het eerst. Tot nu toe hebben Oostenrijkse diplomaten bij hun gesprekken met EG-collega's steeds een voorbehoud moeten maken wanneer politieke- of militaire samenwerking ter sprake kwam.

Oostenrijk was na de Tweede Wereldoorlog jarenlang bezet door de geallieerden. Het land kreeg zijn onafhankelijkheid pas terug sinds het de Sovjet-Unie beloofde “permanent neutraal” te blijven. Deze belofte werd in 1955 vastgelegd in een verdrag.

Zweden en Zwitserland, twee andere neutrale landen die tot de Gemeenschap willen toetreden, kennen zo'n wettelijke verplichting tot neutraliteit niet. De EG heeft herhaaldelijk aan de kandidaat-leden duidelijk gemaakt dat neutraliteit zich slecht verhoudt met het lidmaatschap.

Het ministerie van buitenlandse zaken heeft het bestaan van het memorandum bevestigd. Volgens een woordvoerder mag eruit worden afgeleid dat de buitenlandse politiek van Oostenrijk “pragmatischer” wordt. (AP)