Oorlogsproblematiek

Ik ben diep getroffen door de woorden van prof.dr. D.J. de Levita, als weergegeven in NRC Handelsblad van 6 juni.

Het is en blijft ontzaglijk jammer dat de professor, die een leerstoel bezet welke enig in de wereld is, zich nu pas heeft kunnen uitspreken. Wat mijn persoonlijke leed betreft vielen de gruweldaden van de Romeinen en Noormannen gelukkig buiten mijn "transgenerationeel panorama'. Anders is het evenwel gesteld met mijn trauma's als gevolg van een latere periode. Ik ben namelijk geboren op het eiland Tholen en mijn hele jeugd werd hartgrondig verpest door transgenerationele trauma's ontstaan door de veldtocht van Spaanse aanvoerders Mondragon, d'Avila en d'Ulloa. Zoals bekend wordt verondersteld sloegen zij het beleg voor Zierikzee na een veldtocht (in 1575) over Tholen en St. Filipsland.

Dank zij de woorden van De Levita ben ik me bewust geworden van de wortels van mijn trauma. Ik kan me nu gaan zetten aan de verwerking van het verleden. Ik reken daarbij op de steun van de professor en - uiteraard - op een verruiming van de uitkeringsbepalingen voor oorlogsgetroffenen en hun nakomelingen.

    • J.J. Nortier