Mismanagement Zondagskrant

Niet het advertentie-aanbod, maar intern mismanagement heeft De Krant op Zondag de nek omgedraaid.

Dat blijkt uit uitspraken van de marketing-manager en het hoofd advertentie-exploitatie van de gesneuvelde zondagskrant in het jongste nummer van Adformatie. De laatste maanden was juist sprake van een opleving in het lezers- en advertentie-aanbod; driekwart van de abonnementen was het laatste half jaar geboekt en prognoses van de advertentiebezetting in het najaar waren gunstig. In april verrichtte het Centrum voor Marketing Analyses een studie voor intern gebruik, waaruit bleek dat de waardering, gehechtheid en leesduur zich lieten vergelijken met die van het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. Volgens de marketing manager zou de krant rendabel zijn geweest bij een betaalde oplage van 100.000. Zowel de harde opstelling tegenover potentiële lezers (de agressieve telefonische werf-campagne van Karin Bloemen) als die tegenover mogelijke adverteerders (grote verschuivingen in tarieven) hebben kwaad bloed gezet bij de klantenkring van de krant.

    • Tom Rooduijn