Meciar praat niet met Havel

BRATISLAVA, 11 JUNI. De Slowaakse leider Vladimir Meciar heeft gisteren geweigerd een ontmoeting te hebben met president Václav Havel.

Havel, die alle politieke partijen consulteert om een oplossing te zoeken voor de politieke crisis na de eind vorige week gehouden verkiezingen, zal nu vandaag met andere vertegenwoordigers van de Beweging voor een Democratisch Slowakije (HZDS) spreken. Het overleg tussen Meciar en de leider van de grootste partij in het Tsjechische landsdeel, Václav Klaus, gaat vandaag wel door.

De weigering van Meciar wordt in verband gebracht met een eerdere, impliciete oproep van president Havel aan de kiezers in Slowakije om niet op hem te stemmen. Officieel zegt Meciar geen behoefte te hebben aan overleg met Havel, omdat deze inmiddels al een kabinetsformateur heeft aangewezen.

Meciar zegt voorstander te zijn van een sterk afgeslankte federale regering die het land zou moeten besturen totdat een referendum duidelijk heeft gemaakt of de twee landsdelen op enigerlei wijze bij elkaar willen blijven danwel elk een eigen weg zullen gaan. Daartoe zou de federatie nu op korte termijn in een confederatie moeten worden omgezet. De Slowaakse pers reageert verdeeld en afwachtend op het verloop van de formatiebesprekingen. De christen-democratische krant Slovensky Denik meent dat een breuk tussen de twee gebieden ophanden is. Het blad Koridor, dat Meciar steunt, noemt een breuk noodzakelijk voor een goede verhouding met de Tsjechen. (Reuter)