Islamitische Raad (2)

De etnische, culturele en religieuze veelvormigheid van de moslimgemeenschap in Nederland maakt de oprichting van een effectief vertegenwoordigingsorgaan moeilijk.

Hoewel elke poging in de goede richting bewondering verdient, moet worden geconstateerd dat de huidige Islamitische Raad Nederland noch representatief, noch effectief is. De bewering dat de IRN negentig procent van de moslims in Nederland vertegenwoordigt is onjuist. Vrouwenorganisaties, een aanzienlijk deel van de Turkse en Marokkaanse organisaties en talloze andere onafhankelijke organisaties op etnische of religieuze basis, zijn niet in de IRN vertegenwoordigd. De huidige raad weerspiegelt onvoldoende de diversiteit in de moslimgemeenschap.

Er zijn ook kwalitatieve tekorten. Een voorbeeld hiervan is de vergelijking van de moskee met de kerk in de formule "scheiding van kerk/moskee en staat', die door Abdur Rahman wordt gehanteerd. De kerk van vóór de Verlichting, met haar politieke macht en hiërarchie, is op geen enkele wijze te vergelijken met de beperkte functie en invloed van de moskee in Nederland.

    • S. Abdus Sattar