Groningse drukker

In de Donderdag Agenda van NRC Handelsblad van 4 juni werd naar aanleiding van een tentoonstelling in het Arnhems Gemeentemuseum gemeld: “De Groningse drukker H.N. Werkman (1882-1940) drukte en illustreerde in de bezettingsjaren het periodiek De Blauwe Schuit.

Het tijdschrift bevatte geen opruiende, anti-nazistische pamfletten, maar teksten en illustraties die op bedekte wijze uiting geven aan verzet. Werkmans constructies getuigen niet van mooie lettervormen, harmonische vlakverdeling of een uitgebalanceerde symmetrie. De periodieke uitgaven van De Blauwe Schuit werden met de hand vervaardigd.''

Dit is onjuist. H.N. Werkman leefde van 1882 tot 1945; hij en negen anderen zijn op 10 april 1945 op last der bezetters doodgeschoten bij Bakkeveen. De Blauwe Schuit was geen periodiek, maar de naam van een gezelschap van een vrouw en drie mannen (onder wie Werkman) dat in november 1940 besloot clandestien uitgaven te publiceren onder vermelding van de naam De Blauwe Schuit en van de drukker (Werkman). De Blauwe Schuit was dus ook geen tijdschrift, de uitgaven van het gezelschap verschenen periodiek.

Ik heb met de kinderen naar het bandje van het concert van Eric Clapton geluisterd. Wat een talent. Muziek is iets heel moois. Ik ga graag naar concerten: Michael Jackson van de week. Voor mij zijn er altijd twee shows: die van de ster en die van het publiek. Helaas zal ik het North Sea Jazz Festival, met zijn grote verscheidenheid aan Amerikaanse en internationale talenten, dit jaar moeten missen.

    • C.K. Werkman