Gerucht bij Fokker over massa-ontslagen

ROTTERDAM, 11 JUNI. Onder het personeel van Fokker heerst ongerustheid over de gevolgen van de ophanden zijnde fusie met het Duitse Dasa voor de werkgelegenheid. Binnen de onderneming circuleert een notitie van personeelsleden waarin melding wordt gemaakt van 5.000 tot 7.500 ontslagen.

Bij Fokker werken in totaal 13.300 mensen. De vakbonden hebben de Fokker-directie om opheldering gevraagd. Zij achten een dergelijk massa-ontslag onwaarschijnlijk. De vakbonden zijn mondeling op de hoogte gesteld van officiële stukken waarin zou staan dat er geen substantieel verlies van werkgelegenheid plaatsheeft. Fokker wilde desgevraagd niet op de berichten ingaan. De woordvoerder van Fokker en de voorzitter van de centrale ondernemingsraad spreken van “indianenverhalen”.

De industriebonden CNV en FNV zeggen signalen uit de werkmaatschappij Fokker Aircraft te hebben ontvangen over een mogelijk verlies van meer dan 5.000 arbeidsplaatsen. Het verlies van arbeidsplaatsen zou voortvloeien uit het akkoord dat Fokker op het punt staat te sluiten met Deutsche Aerospace, dat 51 procent van de aandelen van de Nederlandse vliegtuigbouwer wil overnemen.

Zowel het bestuur van Fokker als de ondernemingsraad ontkennen met kracht het verlies aan arbeidsplaatsen. Fokker zou nooit een zodanig contract met Dasa tekenen. Ook Dasa doet het bericht af als “onzin”. De verantwoordelijke bestuurders van CNV en FNV waren vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.