Foto: DEN HAAG - Minister Ter Beek van defensie ...

Foto: DEN HAAG - Minister Ter Beek van defensie (rechts) reikte vandaag een herinneringsmedaille uit aan 74 militairen en tien burgers die namens ons land hebben deelgenomen aan de waarnemersmissie in Joegoslavië van de Europese Gemeenschap.

De gedecoreerden hebben gemiddeld vier maanden deel uitgemaakt van deze missie, belast met het toezichthouden op de wapenstilstanden, het leggen van contacten tussen strijdende partijen en het verlenen van humanitaire hulp. Tussen juli vorig jaar en januari leidde Nederland als EG-voorzitter deze "monitormissie'. Op dit moment bestaat het Nederlandse aandeel nog uit dertien militairen en vier burgers. (Foto NRC Handelsblad / Vincent Mentzel)