Forse winsttoename 1ste kwartaal Fortis

De winst van Fortis (het samenwerkingsverband van Amev/VSB en de Belgische AG-groep) is in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1990 gestegen met 17,8 procent, van 144 tot 169 miljoen gulden.

Het bedrijfsresultaat steeg 10,6 procent van 151 naar 166 miljoen gulden, zo heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. De omzet groeide in het eerste kwartaal met 22,9 procent van 4,4 miljard naar 5,3 miljard gulden.

Fortis handhaaft de verwachting dat het bedrijfsresultaat dit jaar opnieuw hoger zal uitkomen. Ook de winst zal iets hoger kunnen worden als er geen al te sterke valutakoersfluctuaties optreden.

De winst van de op de Amsterdamse beurs genoteerde Nederlandse houdstermaatschappij Amev steeg in het eerste kwartaal met 10,7 procent van 87,2 naar 96,5 miljoen gulden. Per aandeel nam de winst toe met 8,5 procent van 1,29 naar 1,40 gulden. Gezien de vooruitzichten van Fortis verwacht het Amev-bestuur dat de winst per aandeel dit jaar ten minste hetzelfde niveau zal bereiken als in 1991.