Europees hof: importeur van wijn mag zelf bottelen

AMSTERDAM, 11 JUNI. Wijnproducerende EG-lidstaten mogen niet langer door middel van wetgeving de export van ongebottelde wijn ("op fust') naar wijnimporterende EG-lidstaten tegengaan. Dit heeft het Hof van Justitie in Luxemburg besloten in een proefproces dat de Belgische supermarktketen Delhaize had aangespannen tegen een Spaanse wijnexporteur.

De wijnimporteurs in België en Nederland ondervinden steeds meer hinder van maatregelen van met name Spanje om zoveel mogelijk wijn en sherry in eigen land te bottelen. Die maatregelen bestaan uit afspraken tussen de wijnproducenten en wetgeving die de export van wijn in tankwagens en -schepen bemoeilijkt. De Centrale Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (CVNW) en de Belgische zusterorganisatie vinden deze maatregelen in strijd met het Verdrag van Rome waarin de vrije handel in de EG is geregeld.

“Sinds mei komt er al geen druppel sherry meer uit Spanje in tankwagens. Alle sherry wordt daar gebotteld. Dit is het gevolg van afspraken tussen de producenten”, vertelt R.J.B Wallast Groenewoud, algemeen secretaris van de CVNW. “Eind jaren zeventig werd hier nog zeker tweederde van de sherry gebotteld.” De CVNW claimt met 104 leden zo'n 85 procent van de wijnmarkt in Nederland te vertegenwoordigen.

Omdat de Europese Commissie niets kon doen tegen de maatregelen die botteling in het produktieland verplicht stellen als er geen juridische uitspraak over is gedaan, besloten de wijnimporteurs tot een proefproces. De supermarktketen Delhaize, de grootste wijnbottelaar in België, spande een rechtszaak aan bij het Hof van Justitie tegen de Spaanse wijnleverancier S.A. Promalvin uit Rioja die niet in tanks kan leveren omdat de wijnproducenten alleen nog maar in flessen willen leveren. Het Hof heeft besloten dat deze praktijken behoren tot kwantitatieve handelsbeperkingen die in strijd zijn met het Verdrag van Rome.

De wijnproducerende landen voeren aan dat ze de kwaliteit van de wijn beter kunnen bewaken als ze zelf de botteling verzorgen. Volgens Wallast Groenewoud zijn het vooral economische overwegingen die een rol spelen. “De seizoenarbeid in de wijnproduktie kan zo beter gespreid worden. Ook heeft de nationale verpakkingsindustrie baat bij botteling ter plekke. Ik ben blij dat het Hof niet gezwicht is voor politieke druk uit de wijnproducerende landen.”

Op dit moment wordt 25 tot 35 procent van de wijn (inclusief sherry, port en champagne) die Nederland importeert hier gebotteld. Vorig jaar voerde Nederland 223 miljoen liter wijn in. Niet alleen grootwinkelbedrijven bottelen de wijn zelf, maar ook kleinere wijnimporteurs houden het bottelen van de wijn liever in eigen hand. “Ze willen zelf kunnen bepalen hoe lang de wijn in het fust moet rijpen voordat de wijn afgevuld kan worden”, aldus Wallast Groenewoud. Volgens hem is door de maatregelen van de zuidelijke EG-lidstaten in Nederland al overcapaciteit aan bottellijnen ontstaan.