Delors uit kritiek op EG, Brits kabinet gespleten

STRAATSBURG, 11 JUNI. Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft gisteren stelling genomen tegen de manier waarop de Europese Gemeenschap nu functioneert. In de Britse Conservatieve partij is opnieuw een debat uitgebroken over de toekomst van de EG.

Delors betoogde gisteren in het Europese parlement in Straatsburg dat de Gemeenschap “veel doorzichtiger besluiten” moet nemen. Brussel moet zijn pogingen verdubbelen om de Europese burger uit te leggen wat er precies is besloten, en vooral ook waarom. Tevens moet de Gemeenschap zich beperken tot die terreinen waar "eendracht macht maakt' en zich zo min mogelijk mengen in nationale of regionale bevoegdheden. “We moeten geen wetten zitten maken uit angst dat we anders werkloos worden”, aldus Delors.

De voorzitter van de Europese Commissie reageerde met zijn uitspraken op de uitslag van het referendum in Denemarken, waar de bevolking vorige week ratificatie van het Verdrag van Maastricht afwees. Hij zei dat de Commissie en de Raad van Ministers de “eenvoud opnieuw moeten uitvinden”. Hij hekelde ook de “bijna onbegrijpelijke” compromis-teksten die in Brussel worden aangenomen, en die door zijn eigen ambtenaren meestal worden opgesteld.

De Britse premier John Major heeft gisteren vanuit Colombia, waar hij op bezoek is, een potentiële kabinetscrisis moeten bezweren over ratificatie van het Verdrag van Maastricht. Zijn ministers verschillen van mening over het voornemen met de ratificatie door te gaan, ondanks het Deense nee.

In de Ierse Republiek, waar volende week een referendum over het Verdrag van Maastricht wordt gehouden, slinkt intussen de bijval voor de monetaire en politieke unie. Dat blijkt uit een opiniepeiling die gisteren in de Irish Times werd gepubliceerd. Bijna 30 procent van de Ieren weet nog niet hoe ze zullen stemmen. Maar 23 procent zegt tegen te zullen stemmen en 47 procent vóór. Vorige maand was het aantal tegenstemmers slechts 11 procent.

De peiling is verricht nog vóór de EG-ministers van financiën zich deze week uitspraken tegen een voorgestelde verhoging van het EG-budget, die voor Ierland subsidies van zes miljard pond tussen 1994 en 1998 zouden hebben betekend. De campagne van de regering-Reynolds om “ja” te stemmen, leunt zwaar op het vooruitzicht van deze financiële injectie.