Daling inflatie valt tegen; Planbureau bezorgd over loonstijging

DEN HAAG, 11 JUNI. De gemiddelde loonstijging komt dit jaar uit op 4,5 procent. Dit is 0,75 procentpunt meer dan het kabinet op Prinsjesdag nog verantwoord achtte. Een tweede tegenvaller is dat de inflatie minder snel daalt dan werd verwacht.

Deze gegevens zijn gisteren bekendgemaakt door het Centraal Planbureau (CPB) en Sociale Zaken. Over de eerste vijf maanden van dit jaar bedroeg de inflatie gemiddeld 4,3 procent. Het CPB verwacht voor dit jaar een inflatie van 3,5 procent. Premier Lubbers onderstreept steeds dat de inflatie niet boven dit percentage mag uitkomen.

In de recent afgesloten collectieve arbeidsovereenkomsten valt door de tegenvallende inflatie de prijscompensatie 0,4 procentpunt hoger uit dan in maart werd verwacht, aldus Sociale Zaken. Daarnaast bedraagt de gemiddelde loonstijging in enkele recent afgesloten CAO's voor volgend jaar ruim 5 procent.

Als deze trend zich doorzet en alle lonen volgend jaar gemiddeld 5 procent omhoog zouden gaan, wordt de stijging volgens prof.drs. G. Zalm, directeur van het Centraal Planbureau, te veel. Bij een inflatie van 4 procent zouden werknemers er dan één procentpunt in koopkracht op vooruit gaan. “Dat is teveel bij een zo ongunstig economisch tij”, aldus de CPB-directeur gisteren in een gesprek met de Kamercommissie van economische zaken.

Zalm noemde de recente daling van de inflatie van 4,4 procent in april naar 4,2 procent in mei een “tegenvaller”, omdat de daling lager is dan verwacht als gevolg van een tegenvallende ontwikkeling van de tarieven in de gezondheidszorg.

De CPB-directeur verwacht dat de inflatie volgend jaar onder de 4 procent kan blijven, terwijl tot dusver werd uitgegaan van 4,5 procent. Maar deze laatste prognose werd gemaakt voordat het kabinet besloot de btw met ingang van 1 oktober te verlagen van 18,5 naar 17,5 procent. “Weliswaar gaat de loonstijging wat harder dan we dachten, maar aan de andere kant hebben we de invoerprijzen voor volgend jaar wat fors ingezet. Per saldo resulteert een duidelijk lagere inflatie dan de 4,5 procent”, aldus Zalm.

Kamerlid Melkert (PvdA) deed de suggestie om de btw met 0,5 punt extra te verlagen om zo de inflatie te beteugelen. De extra verlaging kan worden gefinancierd door de investeringsaftrek voor het midden- en kleinbedrijf af te schaffen. Coalitiegenoot CDA toonde zich weinig enthousiast en CPB-directeur Zalm zag evenmin iets in zo'n uitruil.