Cuba lonkt naar buitenlands kapitaal

HAVANA, 11 JUNI. Cuba is dringend op zoek naar buitenlandse investeerders. Na het wegvallen van de Sovjet-Unie en de Oosteuropese landen als handelspartners die samen verantwoordelijk waren voor 85 procent van de buitenlandse handel van Cuba, moet Cuba op een andere manier aan geld en technologie zien te komen. Voldoende aanleiding voor Fidel Castro en zijn regering om voor 130 Amerikaanse en Europese zakenlieden een conferentie in Havana te organiseren. De bijeenkomst werd gisteravond afgesloten met een diner in aanwezigheid van Castro zelf.

Tijdens de conferentie hebben de Cubaanse autoriteiten onderstreept dat alle mogelijke gunstige omstandigheden zullen worden geschapen voor buitenlandse investeerders. Zo liet de directeur van de Nationale Bank van Cuba weten dat winst gegarandeerd naar het buitenland mag worden getransporteerd en dat buitenlands kapitaal te allen tijde beschikbaar is. De minister van buitenlandse handel, Ricardo Cabrisas, hield de potentiële geldschieters voor dat Cuba “ontelbare kansen” biedt. Volgens Carlos Lage, lid van de Cubaanse Raad van State, is het socialistische systeem in Cuba “volledig verenigbaar met de openstelling van het land voor buitenlands kapitaal”. Op dit moment bestaan 60 joint ventures tussen Cubaanse en buitenlandse bedrijven en ongeveer honderd andere zijn "in studie'.

President Fidel Castro, die zich slechts even vertoonde aan het diner, maakte in een vraaggesprek met het dagblad El Nuevo Herald of Miami wel de nodige kanttekeningen bij een groeiend aantal buitenlandse investeringen. “Indien we zelf geld hebben, hebben we geen buitenlands kapitaal nodig. Maar in veel gevallen hebben we alleen arbeidskrachten en daarom moeten we uitkijken naar buitenlands kapitaal en technologie. Maar”, zo onderstreepte Castro, “de kapitalisten zullen niet de eigenaren worden van dit land.”

Wat dat laatste betreft hoeft Castro zich nog niet echt bezorgd te maken. Van de Amerikaanse aanwezigen op de conferentie was er vrijwel niemand die overwoog het Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba, dat dateert uit 1962, te schenden. Donald J. Bennet bijvoorbeeld, verkoopmanager in Latijns Amerika voor het vliegtuigbedrijf Boeing, liet weten dat “Boeing niets illegaals of onethisch gaat doen”. Het nut van zijn bezoek was “lange-termijnwerk”, zo zei Bennett. Wel noemden velen de veranderende houding van de Cubaanse autoriteiten ten opzichte van buitenlands kapitaal “bemoedigend”. (AFP, AP)