Campagne onderstreept dat "medelanders' ook werken

Een Nederlander van onmiskenbaar buitenlandse komaf knielt op de grond, op de klanken van Arabische muziek. Bidt hij in een moskee tot Allah? Men zou het welhaast denken. Maar dan zoomt de camera uit en de kijker ziet dat het hoofd van de man niet in de richting van Mekka, maar van een gedeeltelijk gelegd tegelvloertje neigt. De tekst “Medelanders zijn gewoon medewerkers” verschijnt in beeld.

Volgens de methodiek van het “de kijker op het verkeerde been zetten” is gisteren in STER-tijd een campagne begonnen om de alledaagsheid van de allochtone werknemer te onderstrepen. Het campagnebureau Medelanders Medewerkers hoopt met een viertal spots af te rekenen met stereotiepen. Andere voorbeelden: Een vrouw met gekleurde gelaatskleur veegt met een spatelje wat poeder samen. “Een heroïne- gebruikster?”, is de kijker geneigd te denken. Welnee, blijkt even later; ze werkt gewoon in een apotheek. Hetzelfde procédé wordt gevolgd bij de opname van een allochtone service-monteur, van wie men eerst vermoedt dat hij aan de fruitautomaat verslingerd is. De commercials, een initiatief van Arbeidsvoorziening en de Stichting van de Arbeid, beoogt “drempels weg te nemen die allochtone werkzoekenden en - autochtone - werkgevers ervan te weerhouden elkaar op de arbeidsmarkt te ontmoeten”. De campagne vloeit voort uit een in 1990 gesloten akkoord tussen werkgevers en werknemers, dat de werkgelegenheid voor minderheden moet bevorderen. Volgens dat akkoord zouden er de komende vier tot vijf jaar ten minste 60.000 arbeidsplaatsen voor etnische minderheden moeten komen. Om daartoe de “kennis te vergroten en de motivatie te verhogen bij bedrijven en instellingen” is bovendien een "king-size-informatiekrant' gestuurd naar ruim 50.000 bedrijven en naar minderhedenorganisaties en ondernemingsraden.