Architectuurestafette

Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architekten BNA trekt dit voorjaar de "Architectuurestafette' door Nederland.

Tot en met 28 juni zijn er iedere zondag twee etappes te volgen: een noordelijke en een zuidelijke route. De meeste gebouwen zijn op de bewuste zondagen opengesteld voor het publiek, architecten geven rondleidingen en er zijn tentoonstellingen en manifestaties. De gebouwen waarlangs de routes leiden, beelden in hun samenhang een thema uit. Zo zal de noordelijke route op zondag 14 juni in het teken staan van hergebruik en functieverandering van gebouwen in Amsterdam. De wandeltocht begint bij het VVV en voert langs o.a. de Koopmansbeurs, het voormalig hoofdkantoor van de PTT Magna Plaza, het Atrium op het Binnengasthuisterrein en Grand Café De Jaren. Als zuidelijk alternatief zijn twee wandelroutes uitgezet: een door Arnhem en een door Nijmegen. Vanuit het idee dat rivieren publiekstrekkers zijn, hebben deze twee gemeentes zich de afgelopen jaren beziggehouden met de herinrichting van de Rijn- en Waaloevers. De wandelingen beginnen bij de VVV-kantoren van Arnhem en Nijmegen. Inl Koninklijke Maatschappij tot bevordering der bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, Keizersgracht 321, Amsterdam. Tel 020-5553655.