Andriessen: "beleid CO2 is schot in het duister'

ROTTERDAM, 11 JUNI. Minister Andriessen (economische zaken) ziet niets in de pogingen van een aantal landen op de klimaatconferentie in Rio de Janeiro, om de vermindering van CO2-emissies in percentages op een bepaald jaartal vast te leggen. Concrete cijfers over de CO2-reductie na het jaar 2000 noemt hij “schoten in het duister”.

Andriessen sprak vanmiddag op een bijeenkomst in Arnhem bij de installatie van EnergieNed, een nieuwe organisatie waarin alle landelijke energiedistributiebedrijven zijn geïntegreerd. Hij noemde zijn collega Alders (milieu) niet, maar verzette zich indirect tegen de pogingen die in Rio zijn ondernomen om de CO2-reductie in een aanvulling op het klimaatverdrag te verscherpen. In die aanvulling gaat het om stabilisatie van de emissies vanafhet jaar 2000 op het niveau van 1990. Op die termijn acht Andriessen een stabilisatie niet haalbaar.

De minister pleitte voor een duurzame energievoorziening, waarbij de Nederlandse ontwikkelingen worden geplaatst “in een mondiale context, bijvoorbeeld op het gebied van het CO2-beleid.” Hij waarschuwde daarbij voor “harde cijfermatige doelstellingen”. “Opmerkelijk is dat alle scenario's - mondiaal en voor Nederland - laten zien hoe moeilijk het zal zijn om zelfs maar CO2-stabilisatie in 2015 te bereiken”, aldus Andriessen. “Daarom hoort u mij geen percentage van CO2-reductie in een bepaald jaar na 2000 noemen. Dat zijn gelet op de vele onzekerheden schoten in het duister. En dat is, zoals u weet, heel onverantwoord. Maar de richting waarin we zullen moeten gaan is volstrekt duidelijk.”

Volgens Andriessen moet er nu gedacht worden over strategische opties in het energiebeleid om de CO2-emissies na 2000 te beperken, en niet alleen meer over energiebesparing. Als voorbeelden noemde hij grootschalig gebruik van restwarmte, energieteelt, kernenergie, veel ruimere toepassing van zonnecellen, meer windenergie, afvang en opslag van CO2.