Amsterdamse rabbijn eist erfenis van NSB'er op

ROTTERDAM, 11 JUNI. De Amsterdamse rabbijn L. van de Kamp, voorzitter van het bestuur van de stichting-in-oprichting Joods Erfgoed, verlangt dat het geld dat een Winschotense oud-politieman in 1985 aan een plaatselijke dierenbeschermingsinstelling vermaakte, aan de joodse gemeenschap in Oost-Groningen wordt afgestaan.

Volgens Van de Kamp gaat het om een bedrag van drie ton dat de politieman W. Siemens die optrad als "landwachter' en "jodenjager', afhandig heeft gemaakt van Winschotense joden die mede door zijn toedoen gedeporteerd werden. Siemens heeft volgens de rabbijn ook aan het Oostfront gediend en zou ook daar joden hebben beroofd.

Siemens' geld dat bestemd was voor oprichting van een dierencrematorium in Oost-Groningen, kwam uiteindelijk terecht bij de Stichting Dieren Lief en Leed in Winschoten. Voorzitter C.G. Haarman van die stichting zegt dat over Siemens bekend was dat hij NSB'er en een “gevaarlijk heer” was, maar hij weet zeker dat de erflater niet door afpersing maar door een erfenis van een familielid aan zijn geld gekomen is. “Die man”, aldus Haarman, “is veroordeeld, heeft zijn straf uitgezeten en was daarna weer vrij. Er was dus niets op tegen om het geld dat de rabbijn nu van ons los tracht te peuteren, bij zijn dood van hem te ontvangen. Niet op ons, maar op de rabbijn rust de bewijslast dat daarmee iets mis is geweest.”

Omtrent de oud-politieman en diens gedrag in oorlogstijd is bij het Rijksinstituut van oorlogsdocumentatie in Amsterdam niets bekend. Ook wordt hij niet genoemd in een historische beschrijving van de lotgevallen van de joodse gemeenschap in Winschoten.

De stichting Joods Erfgoed die volgens secretaris J. Sanders van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap niet namens de joodse gemeenschap opereert, ijvert voor de teruggave van allerlei bezit dat tijdens de oorlog in niet-joodse handen is gevallen. Volgens rabbijn Van de Kamp gaat het daarbij om zilverwerk en bibliotheken als ook om joodse bank- en andere tegoeden waarvan de waarde in de miljarden loopt. Eerder wist Joods Erfgoed een joods kunststuk in een kerk in Alphen weer in joods bezit terug te brengen.