Aantal roofovervallen op winkels daalt voor het eerst sinds jaren; Supermarkten boeken recordomzet

ROTTERDAM, 11 JUNI. Ondanks tegenvallende economische ontwikkelingen hebben de supermarkten in Nederland vorig jaar recordomzetten geboekt. De verkopen zijn in 1991 met ruim 6 procent gestegen van 32 tot 34 miljard gulden. Gecorrigeerd voor inflatie bedraagt de omzetstijging 3 procent.

Dit schrijft het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in zijn vandaag verschenen jaarverslag. Ondanks sombere geluiden over het teruglopen van de ecomomie was van terughoudendheid bij de consument weinig te merken, aldus het CBL, waarbij nagenoeg alle supermarkten, groot en klein, zijn aangesloten. Voor dit jaar verwacht de organisatie gematigder omzetten, omdat inmiddels wèl aarzeling bij de consumenten valt te bespeuren.

Het CBL toont zich bovendien bezorgd over nieuwe lastenverzwaringen die het kabinet wil doorvoeren en die de bestedingen van de consument zouden kunnen afremmen. “Vorige week kondigde het kabinet in een tijdsbestek van nog geen drie dagen een verhoging van de frisdrankaccijns, van de ziekenfondspremie en de premie AWBZ aan”, zo illustreerde de onlangs aangetreden CBL-voorzitter J. van den Broek de urgentie van het probleem in zijn rede bij de presentatie van het jaarverslag.

Een ander punt van zorg voor de supermarkten - waardoor de omzet de komende jaren zou kunnen teruglopen - is de sterke stijging van de personeelskosten. De salarissen in de supermarkten gaan de komende twee jaar ruim 10 procent omhoog. Eerder heeft het CBL aangekondigd dat winkeliers die loonsverhoging zullen doorberekenen aan hun klanten, waardoor de boodschappen een half procent duurder worden.

De stijging van de loonkosten wordt bovendien versterkt doordat het aantal werknemers toeneemt. Vorig jaar namen de supermarkten 8.000 nieuwe werknemers in dienst, waardoor het totale personeelsbestand op ongeveer 180.000 mensen kwam. Het CBL verwacht een forse stijging van het aantal banen in de komende jaren. Jaarlijks zullen ongeveer 30.000 nieuwe mensen nodig zijn in de supermarktbranche.

Vorig jaar zijn een groot aantal bilaterale proefprojecten en acties opgestart met het doel de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in de supermarkten met 3 procent te verminderen, overeenkomstig de afspraken die in het Convenant Verpakkingen zijn gemaakt. Zo wordt getest, aldus het CBL, of cellofaanpapier om consumentenverpakkingen vervangen kan worden door een andere sluiting. Ook zullen extra kartons en folies bij diepvriesverpakkingen gaan verdwijnen, zo kondigt het CBL aan. Bij verpakkingen van zoetwaren, koekjes en chocolade zullen de binnenverpakkingen worden verminderd.

Het aantal overvallen op supermarkten is in 1991 voor het eerst sinds jaren gedaald, van 69 tot 51, zo meldt het CBL. In het terugdringen van winkeldiefstallen waren de supermarkten minder succesvol. Het CBL wijt dat aan het falen van het registratiesysteem van winkeldieven dat door de overheid is opgezet. Dit systeem registreert alleen gevallen waarin proces verbaal is opgemaakt. De supermarkten zouden liever een systeem willen invoeren waarin àlle betrapte dieven worden geregistreerd.