Zorgsector blijft meer eisen van de overheid

ROTTERDAM, 10 JUNI. De ambtenarenbonden AbvaKabo, CFO en FHZ hebben gisteren benadrukt dat aanvullende financiering voor collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) in de zorgsector ontbreekt. Vorige week bestempelden de vakbonden de loonruimte die de overheid biedt, ook al als onvoldoende.

Voor dit jaar eisen de drie bonden een loonsverhoging van 4,5 procent en voor volgend jaar een loonstijging van vier procent. De overheid biedt zowel in 1992 als in 1993 een loonsverhoging van drie procent uit de algemene middelen. Volgens de bonden is dit bod volstrekt onvoldoende.

Volgende week dinsdag hervatten de werkgeversorganisatie NZf en de vakbonden de onderhandelingen voor een CAO in het ziekenhuiswezen. Naast de geëiste loonsverhogingen hebben de bonden nog eisen op het gebied van onder meer verlofregelingen, betere betaling van slaapdiensten en een aanpassing van het functiewaarderingssysteem (FWG). Alleen met de aanpassing van dit systeem - dat een financiële opwaardering van verzorgenden en verpleegkundigen behelst - zijn volgens de AbvaKabo vele miljoenen gulden gemoeid.

In de ziekenhuizen zouden de verzorgenden en verpleegkundigen nog eens vijf procent bovenop de geëiste loonsverhoging moeten krijgen. In de gezinszorg kost een aanpassing van de functies 200 miljoen gulden en in de jeugdhulpverlening 20 miljoen. In de bejaardenoorden is de functiewaardering al ingevoerd, maar er is nog geen financiering. De werkgeversorgansatie VNB heeft gezegd geen CAO af te sluiten als hier geen structurele oplossing voor komt.

De acties in de gezondheidszorg duren voorlopig voort. Verder bereiden de bonden acties voor in de sociale werkvoorziening (80.000 werknemers), de vroegere sociale werkplaatsen. AbvaKabo en CFO eisen een loonsverhoging van 4,5 procent. Het ministerie van WVC biedt 2,25 procent per 1 juni en 1,75 procent per 1 januari 1993. De AbvaKabo wijst erop dat de werknemers volgend jaar ook een stijging van de pensioenpremie met één procent staat te wachten.