Zorgfederatie dringt aan op meer vrijheid in cao-onderhandelingen

UTRECHT, 10 JUNI. Werkgevers en werknemers in de zorgsector hebben meer vrijheid nodig om een CAO te kunnen afsluiten. Het kabinet moet daarom niet al in het najaar in het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) aangeven wat het aan loonontwikkeling voorziet voor het volgende jaar. Het komend jaar moet worden bekeken hoe dit juridisch kan worden vormgeveven.

Dit zei A. Krol, voorzitter van de Nederlandse Zorgfedratie (NZf) vanmorgen op de algemene ledenvergadering. Het probleem is, zo legde hij de leden van de federatie uit, dat het kabinet de in het FOZ aangegeven loonontwikkeling ziet als een maximum, terwijl de bonden het interpreteren als een minimum. Zij vragen dus altijd meer en dat "meer' moeten de instellingen uit hun eigen budget betalen. De produktie mag echter niet worden verhoogd om meer geld binnen te krijgen en de tarieven mogen daarvoor ook niet worden verhoogd.

Krol bestreed de opvatting dat er voldoende te halen zou zijn door produktiviteit en efficiency te verbeteren. Beide kunnen wel worden verbeterd, en dat gebeurt ook volgens de werkgeversvoorzitter, maar die winst gaat op aan de kosten die allerlei nieuwe overheidsregels met zich meebrengen. Zo schat hij dat alle milieuwetten van de laatste jaren de instellingen in de zorgsector zo'n honderd miljoen gulden per jaar kosten. Hoewel de overheid die normen wel oplegt, bijvoorbeeld door afvalscheiding voor te schrijven, vergoedt ze de kosten daarvan niet in de instellingsbudgetten.

Krol: “Daarom zullen loonstijgingen altijd tot tariefstijgingen moeten leiden. En de hogere tarieven van de instellingen moeten dus gewoon uit de premies worden betaald; daar zijn ze voor.”

Krol is er overigens wel van overtuigd dat de overheid een rol moet houden in het afbakenen van het zorgaanbod. “Ik zeg niet: laat alles maar vrij in onderhandelingen met verzekeraars. Dan vliegen de kosten misschien in een à twee jaar wel met tien miljard gulden omhoog.” Hij zou willen dat de sector eens een paar jaar de ruimte krijgt om in grotere vrijheid te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Mocht blijken dat werkgevers en werknemers er een potje van maken en onevenredig veel kosten afwentelen op de verzekerden, dan kan het kabinet altijd nog ingrijpen, aldus Krol.