Visumplicht voor inwoners van Servië en Montenegro

DEN HAAG, 10 JUNI. Nederland voert op de kortst mogelijke termijn een visumplicht in voor inwoners van Servië en Montenegro. Dat heeft het ministerie van buitenlandse zaken gisteren bekendgemaakt.

Met de invoering van de visumplicht geeft Nederland uitvoering aan één van de sanctie-maatregelen die de Europese Commissie tegen Servië en Montenegro heeft afgekondigd. Zij komen overeen met de sancties waartoe op 30 mei door de Veiligheidsraad van de Verenigde Staten in resolutie 757 is besloten.

Het ministerie maakte tevens bekend dat ook de samenwerking in het kader van het Cultureel Verdrag met Joegoslavië uit 1966 voor wat betreft Servië en Montenegro wordt opgeschort. Dit houdt in dat geen uitvoering meer wordt gegeven aan nieuwe activiteiten die zijn opgenomen in het cultureel protocol van 1989 dat loopt tot 1992. Lopende activiteiten zullen zoveel mogelijk worden beëindigd.

Ook een aantal activiteiten op het gebied van onderwijs, wetenschappen, cultuur en welzijn buiten het Cultureel Verdrag om, waarbij Serviërs en Montenegrijnen betrokken zijn, kunnen geen doorgang meer vinden.

Of de culturele samenwerking met Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina zal plaatsvinden op basis van het cultureel verdrag, wordt nog bezien.