Vier architecten benaderd voor uitbreiding Stedelijk

AMSTERDAM, 10 JUNI. Voor de voorgenomen uitbreiding van het Stedelijk Museum in Amsterdam zijn vier architecten benaderd met het verzoek een schetsontwerp te maken. In een brief aan het college van B en W schrijft de directeur van de Dienst Musea voor Moderne Kunst dr. W.A.L. Beeren, tevens directeur van het Stedelijk, dat hij de keus heeft laten vallen op prof. W. Quist, prof. C. Weeber, prof. R. Koolhaas en prof. R. Venturi.

Voor de meervoudige opdrachtverlening is in totaal een bedrag van 320.000 gulden beschikbaar. Van de vier kandidaten heeft Quist de meeste ervaring met het bouwen en verbouwen van musea, waaronder het Rijksmuseum, het Kröller-Müller, het Maritiem Museum in Rotterdam en het Museum Neeltje Jans.

Van Koolhaas is onder andere het ontwerp voor de Kunsthal in Rotterdam die in oktober opengaat. Weber heeft grote ervaring met tentoonstellingspaviljoens en Venturi ontwierp onder meer de aanbouw van de National Gallery in Londen en een museum in Denver.