Spoedoverleg financiële crisis bij het Global Forum

RIO DE JANEIRO, 10 JUNI. Het Global Forum, de "alternatieve' milieutop van de niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in Rio, verkeert in ernstige financiële moeilijkheden. Gisteren had daarover spoedoverleg plaats tussen vertegenwoordigers van het Global Forum, het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) en plaatselijke autoriteiten.

Een bedrijf uit Rio, dat de onmiddellijke betaling eiste van 250.000 dollar, heeft gisteren de geluids- en videoinstallatie en de uitrusting voor simultane vertaling uitgeschakeld. Als in het Engels of in het Spaans gesproken werd, konden veel toehoorders dat volgen; maar de zaal liep leeg toen in het Japans het woord werd gevoerd.

De gouverneur van Rio, Leonel Brizola, heeft ontkend dat er een politiedossier tegen coördinator Warren Lindner van het Global Forum zou bestaan. Afgelopen zaterdag had de Braziliaanse krant Estado de São Paulo Lindner ervan beschuldigd 1,7 miljoen dollar Forum-geld te hebben overgeheveld naar zijn eigen organisatie, Our Common Future. Lindner wees de beschuldiging van de hand en zei dat in een financieel rapport verantwoording zal worden afgelegd.

Enkele landen willen onderzoeken of zij een bijdrage konden leveren om het gat van twee miljoen dollar te vullen dat in de totale begroting van 11,6 miljoen dollar is ontstaan. Duitsland zou daartoe in elk geval bereid zijn, maar moest nog “ruggespraak voeren”. Nederland en Groot-Brittannië zijn niet bereid tot het geven van extra geld.

Door de organisatoren is inmiddels ook een inzamelingscampagne onder het publiek begonnen, maar of dat voldoende zal opleveren is de vraag. “Dan had de organisatie maar niet in een vijfsterren-hotel moeten gaan zitten”, is een veel geuite kritiek onder de bezoekers.