Senaat tegen Kunstenplan van d'Ancona

DEN HAAG, 10 JUNI. In de Eerste Kamer is dinsdag al enige kritiek geuit op de Cultuurnota en het Kunstenplan van minister d'Ancona.

Dat gebeurde bij de behandeling van de WVC-begroting voor dit jaar. De Cultuurnota en het Kunstenplan worden pas aanstaande maandag in de Tweede Kamer behandeld, maar toch sprak met CDA-senator Glasz zich al uitgebreid uit over de inkomstenmaatregelen voor de podiumkunsten. In de uitwerking van de minister signaleerde hij oneerlijkheid tegenover succesvolle instellingen en hij waarschuwde voor dreigende contraproduktiviteit als goed beleid wordt gestraft.

Glasz en zijn PvdA-collega Kassies willen vasthouden aan het "Herenakkoord' waarin het een aantal afspreken heeft gemaakt met de noordelijke provincies. Daarin het Noord Nederlands Orkest een orkestformatie van 89 musici is toegezegd maar de minister wil daar nu weer vanaf. D66-senator Tiesinga-Autsema schetste een treurige toekomst voor de monumentenzorg. Volgens haar gaat het steeds verder bergafwaarts en dreigt vooral voor de jongere monumenten verloedering.

Volgens de minister is het voorstelbaar er voor de monumentenzorg ook een Deltaplan-achtige aanpak nodig is, zoals nu wordt uitgevoerd bij musea en archieven.