SEM DRESDEN

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft de Busken Huetprijs 1992 (15.000 gulden) toegekend aan S. Dresden voor zijn essay Vervolging, vernietiging, literatuur.

“In zijn indrukwekkende en rijke essay verkent Dresden met een geobsedeerde precisie het spanningsveld tussen oorlogswerkelijkheid en oorlogsliteratuur”, aldus de adviescommissie, die bestond uit Redbad Fokkema, Dick van Halsema en Piet Meeuse.