Regering van Moldavië treedt af

MOSKOU, 10 JUNI. De regering van Moldavië is gisteren afgetreden, waarschijnlijk omdat ze niet in staat is het bloedige conflict in de separatistische "Dnjestr-republiek' te beëindigen. Een andere reden is haar falen bij het oplossen van de economische crisis die het land heeft getroffen sinds in januari is begonnen met het invoeren van een vrije-markteconomie.

De Moldavische president, Mircea Snegur, maakte het aftreden gisteren bekend. Snegur heeft een voorgenomen reis naar de milieutop in Rio de Janeiro afgezegd. Hij voert inmiddels besprekingen om tot een nieuwe regering te komen.

Het aftreden werd gisteren meegedeeld in het parlement, dat in een crisiszitting bijeen was om zich te buigen over het conflict in de "Dnjestr-republiek', het aan de Oekraïne grenzende deel van Moldavië waar Russisch sprekenden wonen. Het parlement stemde met grote meerderheid voor een staakt-het-vuren. In de strijd zijn meer dan 200 doden gevallen sinds de regio zich in december in een referendum uitsprak voor afscheiding van Moldavië. De 600.000 bewoners van de regio vrezen dat Moldavië zich zal aansluiten bij Roemenië.

Plaatselijke waarnemers menen dat door een regeringsvervanging een politieke oplossing voor het conflict gemakkelijker wordt. (AP, AFP)