Pronk: geen bevoordeling van Hollandia Kloos

ROTTERDAM, 10 JUNI. Hollandia Kloos, het familiebedrijf van premier Lubbers, heeft de afgelopen tien jaar volgens de correcte procedures vervolgopdrachten gekregen voor de aanleg van verkeersbruggen in Indonesië.

Dit schrijft minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) in antwoord op vragen van de VVD-Kamerleden Terpstra en Weisglas.

In april meldde deze krant dat Hollandia Kloos de orders gegund kreeg zonder dat het ministerie de vereiste openbare aanbestedingsprocedures doorliep. Daardoor kregen concurrenten geen kans eveneens naar de orders te dingen. Met de vervolgopdrachten - vier in totaal, die tussen 1982 en eind vorig jaar werden gegund - was overheidssteun van 130 miljoen gulden gemoeid; 111 miljoen van Ontwikkelingssamenwerking, de rest van Economische Zaken. Een woordvoerder van de minister stelde in april dat de opeenvolging van de opdrachten, gecombineerd met de omvang van de overheidssteun, Hollandia Kloos in Indonesië een “unieke” positie gaf.

Pronk bevestigt dit. Hij schrijft echter aan de Kamer dat geen openbare aanbestedingsprocedures werden doorlopen omdat de Indonesische autoriteiten een voorkeur hadden voor de verkeersbruggen van Hollandia Kloos. De minister noemt openbare aanbesteding weliswaar “wenselijk”, maar volgens hem wist Indonesië via een eigenhandig uitgevoerde internationale prijsvergelijking toch een concurrerende prijs te bedingen. Een zelfde gang van zaken, zo schrijft de minister, deed zich ook voor bij opeenvolgende leveranties door Stork van dieselcentrales aan Indonesië.

De minister bevestigt eveneens dat het Nederlands Economisch Instituut vorig jaar in een vertrouwelijk advies heeft gesuggereerd in de toekomst alsnog een openbare aanbestedingsprocedure in het geval van Indonesische verkeersbruggenorders te volgen.

Het VVD-Kamerlid Weisglas reageerde vanochtend voorzichtig op de antwoorden. Wel stelt hij dat de Nederlandse autoriteiten degenen zijn die hun eigen regels voor openbare aanbesteding dienen te volgen. “Bovendien wordt niet beantwoord waarom de Indonesische autoriteiten een voorkeur hadden voor Hollandia Kloos.” Weisglas ziet daarnaast een ongerijmdheid in het feit dat het Nederlands Economisch Instituut adviseerde een openbare aanbestedingsprocedure te doorlopen, terwijl de minister stelt dat de prijs van de verkeersbruggen van Hollandia Kloos in internationaal opzicht concurrerend is.