Opgeslagen kunst bij Rijksdienst verkeert vaak in slechte staat

DEN HAAG, 10 JUNI. Een groot deel van de BKR-kunstwerken die bij de Rijksdienst Beeldende Kunst zijn opgeslagen, verkeert volgens directeur R. de Haas in matige tot slechte staat. De oorzaak is soms de gebrekkige opslag, soms ook zijn zij tijdens een bruikleen niet zorgvuldig behandeld.

De BKR-collectie bestaat uit schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, keramiek, textiel en fotografie. Gedurende de werkingstijd van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR), van 1949 tot 1988, kregen rijk en gemeenten tienduizenden kunstwerken in ruil voor uitkeringen. Talloze van deze kunstwerken, met name die op papier, zijn na binnenkomst in de depots van het rijk nooit uit hun verpakking gehaald. Ze liggen nog steeds in ongeopende pakketten in de rekken.

“Misschien dat daartussen nog verrassingen zitten,” zegt De Haas. De Rijksdienst gaat tijdelijk tien tot twintig personen extra in dienst nemen om de afstotingsoperatie uit te voeren. Alle kunstwerken die niet als topkunst geregistreerd staan (95 procent) zullen dan stuk voor stuk bekeken moeten worden.

Deze operatie is een vervolg op een eerdere afstoting van BKR-kunst. De afgelopen drie jaar heeft de Rijksdienst ongeveer 35.000 kunstwerken die in bruikleen waren, aan de bruikleennemers (meestal rijksinstellingen) geschonken. Over de voorwaarden is indertijd met het ministerie van financiën en de kunstenbond FNV overleg gepleegd. Dat zal ook bij deze operatie gebeuren.

De Haas is blij dat de BKR-kunstwerken nu uit zijn depots verdwijnen, want hij kampt met ruimtegebrek. “Rondreizende exposities van ons kunnen we nu niet eens hier in Rijswijk in ons depot opslaan. Maar daarnaast: deze kunst is gemaakt om gezien te worden, niet om eeuwig in depot te liggen. Bovendien kunnen we de kleinere collectie die we overhouden beter beheren. En dat past in de efficiëntie-bezuinigingstaak die we hebben,” aldus De Haas.

Volgens minister d'Ancona in haar brief is dit afstoot-project ook van belang voor gemeenten die met depots vol BKR-kunst zitten. Sommige gemeenten, zoals Den Haag, zijn al terruggave-procedures begonnen. Met deze rijks-afstootoperatie wordt de BKR, die in 1988 al 'buiten toepassing' is gesteld, nu ook formeel ingetrokken.