Onderzoek: fraude met EG-geld 425 miljoen

BRUSSEL, 10 JUNI. Het lopende onderzoek naar misbruik van EG-gelden en -regels heeft over 1991 voor een bedrag van ruim 425 miljoen gulden aan fraudepraktijken aan het licht gebracht. Geknoei met vergoedingen uit het landbouwgarantiefonds vormden nog steeds de hoofdmoot, al is het bedrag dat daarmee gemoeid is vergeleken met 1990 aanzienlijk gedaald, zo blijkt uit het jaarlijkse fraudebestrijdingsrapport van de Europese Commissie.

Volgens het rapport zijn vorig jaar 574 gevallen gemeld van misbruik van het garantiefonds. In totaal ging het om een bedrag van ruim 154 miljoen gulden.

In Italië werd de fraude op grote schaal bedreven. Over 56 gevallen werd voor een kleine 95 miljoen gulden gefraudeerd. In Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland werd aanzienlijk meer, maar op veel kleinere schaal geknoeid. Nederland kwam over 93 gevallen uit op ruim 9 miljoen gulden.

Behalve misbruik van het garantiefonds werd voor circa 135 miljoen aan douanerechten en landbouwheffingen ontdoken en werd voor ongeveer eenzelfde bedrag aan fraude ontdekt bij de handel met derde landen, met name de zogenoemde ACS-landen (de voormalige koloniën van de EG in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan).

De directeur van het coördinatiebureau van de fraudebestrijding, E. Mennens, denkt dat de komende landbouwhervorming een daling te zien zal geven in de omvangrijke fraude bij de im- en export van landbouwprodukten. Hij verwacht daar tegenover echter een stijging van het aantal fraudegevallen van individuele boeren. (ANP)