Minister: oorzaak van Deense "nee' ligt bij vis

LUXEMBURG, 10 JUNI. Waarom hebben de Denen eigenlijk "nee' gezegd tegen de EG? Is het omdat ze bang zijn dan hun zonen in de toekomst kunnen worden opgeroepen om dienst te nemen in een Euro-leger? Is het omdat ze bang zijn te worden vermalen door grootmachten als Duitsland en Frankrijk? Is het omdat ze gewoon een hekel hebben aan Commissie-voorzitter Jacques Delors?

De Deense minister van landbouw en visserij, Kent Kirk, opperde gisteren in Luxemburg een nieuwe mogelijkheid: de Denen, of althans een groot deel van de bevolking van Jutland, hebben zich tegen de Gemeenschap gekeerd wegens vis. De Denen willen toestemming om meer tong te vangen en die hebben ze tot dusver niet gekregen. Dat heeft kwaad bloed gezet, suggereerde Kirk in Luxemburg.

Vooral de Nederlandse minister Bukman kan zich dit verwijt aantrekken. Al enkele weken voor het referendum werd hij door zijn Deense collega benaderd met de vraag of hij tongquota wilde ruilen tegen quota voor wijting. Daar voelde Bukman niets voor. “Nee, ik ruil geen tong”, was zijn antwoord. De gesuggereerde koppeling tussen extra tong voor de Denen en de mogelijke uitkomst van het referendum had hem niet erg aangesproken.

Toch zit het er dik in dat de Denen hun extra portie tong alsnog krijgen toegewezen. Want hebben ook biologen inmiddels al niet verklaard dat het reuze meevalt met de tong-stand? Als dat inderdaad het geval is, dan heb ik ook geen bezwaar tegen extra tong voor de Denen, zei Bukman gisteren. Hij verbindt er echter wel een voorwaarde aan: ook Nederland moet dan relatief net zo veel extra tong krijgen. Uitgaande van de Deense wens om de quota met 20 procent te verhogen, betekent dat: 200 ton tong extra voor de Denen en 4.000 ton extra voor Nederland. Zo is de uitkomst van het Deense referendum toch nog ergens goed voor.