Miljardentransactie in maart: ABP kreeg wel een korting van Rodamco

ROTTERDAM, 10 JUNI. Het ambtenarenpensioenfonds ABP heeft in maart wel een korting van 114 miljoen gulden bedongen in de onderhandelingen met Rodamco over een deelneming van het ABP in de beleggingen in onroerend goed van het Rotterdamse vastgoedfonds.

Dit blijkt uit een gezamenlijke verklaring die de twee partijen gisteren hebben uitgegeven naar aanleiding van publikaties in deze krant. De afgelopen weken weersprak Rodamco-topman dr. J. Kremers verscheidene malen medelingen van het ABP, als zou het pensioenfonds een dergelijke korting hebben bedongen. Gisteren vond daarom overleg plaats tussen beide partijen.

Het ABP en Rodamco kwamen in maart overeen dat het ambtenarenpensioenfonds circa 2,5 miljard in Rodamco zou investeren. Het betreft de grootste vastgoed-transactie uit de Nederlandse geschiedenis.

De afgelopen weken vlogen de twee elkaar diverse malen in de haren over de interpretatie van het contract. Voordat de overeenkomst in maart definitief tot stand kwam, won het ABP een extern advies in, waaruit bleek dat het pensioenfonds 156 miljoen gulden te veel aan Rodamco dreigde te betalen. Twee weken geleden deelde ABP-hoofddirecteur mr.drs. M. Snijders mee dat het ABP 114 miljoen gulden van dat bedrag af had weten te krijgen. Rodamco-topman Kremers ontkende dit met kracht.

De uitlatingen van Kremers leidden eind vorige week tot een woedeuitbarsting in de top van het ABP. Kremers zou er doelbewust op uit zijn het pensioenfonds te beschadigen, zo suggereerde de vice-voorzitter van het ABP-bestuur, AbvaKabo-voorzitter C. Vrins. Na het overleg gisteren is de lucht geklaard, zo laten beide partijen weten.

Uit de gezamenlijke verklaring blijkt dat de kortingen, die Snijders twee weken geleden aangaf, inderdaad door Rodamco zijn verleend. Zo betaalt het ABP een deel van het transactiebedrag later dan aanvankelijk overeengekomen. Dat biedt het pensioenfonds gelegenheid dit geld tegen gunstige rente uit te lenen. Ook is overeengekomen dat Rodamco de kapitaalbelasting over de transactie betaalt. En Rodamco brengt het ABP evenmin de verwervingskosten van de overeenkomst in rekening.

Beide partijen spreken nu van een “evenwichtig” contract, dat “voldoende basis biedt voor een langdurige (...), structurele samenwerking”, zo stelt de verklaring.