Kosten medicijnen dit jaar hoger dan voorzien; Jaarverslag farmaceutische industrie

UTRECHT, 10 JUNI. De uitgaven aan geneesmiddelen zullen dit jaar opnieuw hoger zijn dan staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft voorzien in het Financieel Overzicht Zorg.

Dat stelt de associatie van de farmaceutische industrie (Nefarma) in het gisteren gepubliceerde jaarverslag. De bewindsman gaat uit van een stijging van de uitgaven met 4,3 procent. De groei van de markt echter (de afzet aan apothekers) bedroeg vorig jaar 7,8 procent, iets minder dan het gemiddelde over de afgelopen tien jaar.

De associatie tekent daarbij aan dat vorig jaar het zogeheten Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) slechts zes maanden heeft gewerkt. Bovendien is per 1 januari de vergoeding van geneesmiddelen onder de AWBZ gebracht. Sedertdien geldt het GVS dus ook voor particulier verzekerden. Daardoor krijgen zij naar verwachting goedkopere geneesmiddelen voorgeschreven. Het GVS voorziet in een systeem waarbinnen medicijnen zijn gegroepeerd. In elke groep geldt steeds de prijs van één medicijn als "ijk'. Krijgt de patiënt iets duurders op zijn recept, dan moet hij het verschil zelf bijbetalen. Overigens geeft de laatste versie van het GVS aan dat voor ongeveer drie procent van de produktvormen die onder het systeem vallen moet worden bijbetaald. Hoeveel het GVS tot nu toe aan bezuinigingen heeft opgeleverd is nog niet duidelijk.

In december lag de omzet dertig procent hoger dan in andere jaren, hetgeen er op wijst dat voorafgaand aan de overheveling naar de AWBZ massaal gehamsterd is. Die twee omstandigheden in aanmerking genomen, meent Nefarma dat de echte groei lager is geweest dan de genoemde 7,8 procent.

Nog niet duidelijk is wat het effect op de geneesmiddelenconsumptie is, door de overheveling van de medicijnen naar de AWBZ. Volgens Nefarma-directeur mr. G.B. Nijhuis zal die maatregel een duidelijke groei van de consumptie tot gevolg hebben, omdat voor particulieren een "rem op de consumptie' is vervallen. Voor hen geldt niet langer een eigen risico, zoals dat binnen de particuliere verzekering gebruikelijk is.

Vooral de omzet in generieke (merkloze) en parallel-geïmporteerde medicijnen (uit goedkopere EG-landen) is het afgelopen jaar sterk gestegen. Dat is vooral veroorzaakt doordat apothekers weer bonussen en kortingen mogen ontvangen van fabrikanten en groothandelaren, zo stelt Nefarma.

De belangrijkste oorzaak van de volume-groei is volgens Nefarma de vergrijzing. Patiënten van 65 jaar en ouder maken gemiddeld drie maal zoveel kosten aan medicijnen. Daarnaast is ook de "extramuralisatie' van belang, de tendens om mensen zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te houden en te laten behandelen in de eerste lijn, huisarts, wijkverpleging, apotheker, enzovoort. Dat geeft een schijnbare groei te zien, omdat het geneesmiddelengebruik in het ziekenhuis wordt verdisconteerd in de "bedprijs'.

Het aandeel van de kosten van geneesmiddelen in de gezondheidszorg is Europees gezien laag te noemen, zo stelt Nefarma. Zo besteden de EG-landen gemiddeld 7,5 procent van hun Bruto Nationaal Produkt aan gezondheidszorg. In Nederland ligt dat percentage op 9,3 procent. Van dat bedrag wordt in de EG-landen gemiddeld 14 procent aan geneesmiddelen besteed. In Nederland 8,5 procent. Uitgedrukt in de Europese munteenheid wordt in de EG-landen gemiddeld 93 ECU's per hoofd per jaar aan medicijnen besteed. In Nederland ligt dat bedrag op 66 ECU.