Kaland pleit voor plenair vergaderen parlement

DEN HAAG, 10 JUNI . De leider van de CDA-fractie in de Eerste Kamer, A.J. Kaland, bepleit het bijeenroepen van de Algemene Vergadering als de Eerste Kamer tegen een wetsvoorstel is dat door de Tweede Kamer is aangenomen. Hij zei dit gisteravond in het televisieprogramma NOS-Laat.

Volgens Kaland zouden Eerste en Tweede Kamer samen in een vergadering bijeen moeten komen als er een conflict ontstaat over een wetsvoorstel. “De Algemene Vergadering is een gangbaar begrip in het staatsrecht, waarbij de Eerste en de Tweede Kamer gezamenlijk vergaderen. Daarin zou je dan tot een besluitvorming kunnen komen”. Volgens Kaland moeten de senatoren in die Algemene Vergadering wel een gewogen stem krijgen. “De Eerste Kamerleden kunnen een dubbele stem krijgen om in evenwicht te zijn met het aantal stemmen dat de Tweede Kamer kan uitbrengen. Anders ben je bij voorbaat aan de meerderheid van de overkant overgeleverd”.

Kaland keerde zich tegen een voorstel van Tweede-Kamervoorzitter W. Deetman die in Leiden pleitte voor het terugzendrecht. Volgens Deetman is het denkbaar dat de Eerste Kamer “in meerderheid - als men het voorstel niet wil verwerpen vanwege de consequenties en ook de verantwoordelijkheid voor dat voorstel niet wil aanvaarden - het wederom bij de Tweede Kamer op het bordje legt met het verzoek een finaal besluit te nemen”.

Kaland wijst het terugzendrecht af omdat het volgens hem een middel dreigt te worden waarmee de mede-wetgever zijn verantwoordelijkheid ontloopt. “De Eerste en de Tweede Kamer zijn samen verantwoordelijk voor het proces van wetgeving. Als nu een van de Kamers zich aan die verantwoordelijkheid onttrekt door het aan de ander over te laten, dan vind ik dat eigenlijk een beetje laf”.