Fokker: volgende week overeenkomst

ROTTERDAM, 10 JUNI. Fokker verwacht in de loop van volgende week een overeenkomst te kunnen presenteren met Deutsche Aerospace (Dasa) over de overname van 51 procent van de aandelen van Fokker. Dit heeft Fokker-president E.J. Nederkoorn gisteren meegedeeld aan vertegenwoordigers van de industriebonden CNV en FNV.

Berichten dat aanstaande maandag al een overeenkomst zou worden gepresenteerd, werden vanmorgen door woordvoerders van zowel Fokker als Dasa tegengesproken. Maandag wordt in Berlijn de internationale luchtvaarttentoonstelling geopend. Dasa-topman J. Schrempp zei vorige week te hopen dan al een overeenkomst met Fokker openbaar te maken.

Gisteren voerde Nederkoorn achtereenvolgens overleg met Schrempp, de ondernemingsraad van Fokker en vertegenwoordigers van de vakbonden. De laatsten hadden Fokker verzocht duidelijkheid te geven over de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid bij Fokker. Minister Andriessen van economische zaken was bij het gesprek tussen Nederkoorn en Schrempp aanwezig, volgens een woordvoerder van het ministerie om de standpunten van de overheid nogmaals tegenover de Duitsers te onderstrepen. De overheid eist de garantie dat zowel de produktie als de ontwikkeling van vliegtuigen in Nederland behouden blijft. Het ministerie van economische zaken wacht met goedkeuring tot de definitieve tekst van de contracten tussen Fokker en Dasa gereed is. Ook aan de vakbonden is gisteren het vooraf toetsen van het akkoord toegezegd.

Wat de voortgang van de onderhandelingen betreft, zei Nederkoorn gisteren met Dasa in principe overeenstemming te hebben bereikt over het toekomstperspectief van Fokker vooral wat betreft haar rol als de leidende onderneming voor regionale verkeersvliegtuigen in het segment tussen de 65 en 130 stoelen. Het “industriële leiderschap” in de te vormen combinatie blijft in handen van Dasa. Morgen onderhandelen Nederkoorn en Schrempp verder op het Dasa-hoofdkantoor in München. Ook vrijdag is een bijeenkomst tussen de twee bestuurders gepland.

Volgens Nederkoorn is de reden waarom Schrempp vorige week plotseling het leiderschap claimde in de Duits-Nederlandse combinatie te wijten aan interne verhoudingen bij Dasa. Daimler-Benz, waar Dasa deel van uitmaakt, staat aan de vooravond van een pijnlijke reorganisatie. Daarbij zullen in het gehele concern tussen de tien- en twintigduizend arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Hoofdoorzaken van de minder goede gang van zaken zijn de situatie bij autofabrikant Mercedes en het dreigende stagneren van de ontwikkeling en produktie van de Jäger 90, een gevechtsvliegtuig dat door Dasa wordt ontwikkeld. Nederkoorn zei zich te kunnen voorstellen dat Dasa-topman Schrempp moeite had om temidden van deze berichten te moeten melden dat zijn concern ruim 800 miljoen mark zal steken in Fokker, zonder daar garanties voor zeggenschap voor terug te krijgen. Met de gisteren gemaakte afspraken over het globale leiderschap van Dasa en de zelfstandigheid van Fokker in het eigen marktsegment is daarin gisteren een compromis bereikt.