Boris Jeltsin: Er is een grens aan het dalen van de levensstandaard

MOSKOU, 10 JUNI. “Er is een grens aan het dalen van de levensstandaard. Die grens mag niet worden overschreden als we desastreuze sociale en politieke consequenties willen vermijden.” Dat zegt Boris Jeltsin, die morgen één jaar president van Rusland is, in een vraaggesprek met persbureau Novosti, waaruit delen in deze krant worden gepubliceerd.

Jeltsin zegt tijdens een recente reis opnieuw geconfronteerd te zijn met de moeilijke levensomstandigheden waarin veel Russen momenteel verkeren. “Daarom hebben we de hervormingen wat afgezwakt, zelfs enigszins ten koste van het tempo”, aldus de president.

De Russische leider heeft begrip voor de huivering van buitenlandse ondernemingen om in Rusland te investeren. Hij zegt, ook in internationaal verband, te werken aan verbetering van de voorwaarden voor investeerders.

Op de vraag naar de mogelijkheid dat nucleair potentieel van de voormalige Sovjet-Unie in verkeerde handen terecht zal komen, wijst Jeltsin op de noodzaak dat alle kernwapens onder internationaal toezicht komen. “Aan de andere kant wordt de verspreiding van de Sovjet-kernwapens wat te sterk gedramatiseerd. Het overbrengen van deze wapens naar Rusland gaat op een logische manier verder. De overeenstemming die is bereikt tussen de presidenten Noersoeltan Nazarbajev, Leonid Kravtsjoek en George Bush (en hemzelf, red.) heeft een gunstig effect op het proces. Alle kernwapens staan onder strenge controle. De vroegere "rode knop' wordt niet gedeeld. Alleen de vinger van de president van Rusland kan die knop indrukken, een desbetreffende beslissing kan alleen worden genomen door de leiders van alle republieken met kernwapens van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten.”

Over de beweerde grilligheid van zijn karakter zegt Jeltsin onder meer: “Een niet-standaard situatie vereist niet gestandaardiseerde beslissingen, een maximum aan flexibiliteit. Als u wilt mag u dat onvoorspelbaar noemen, maar ik beschouw dat niet als een eerlijke kwalificatie”.

Foto: Aanhangers van de verboden Russische Communistische partij betuigen steun aan hun partij bij het Hooggerechtshof in Moskou, dat het verbod bestudeert. (Foto Reuter)