Beleggen volgens het boekje (2)

Beleggen is geen doel op zich. Je investeert een deel van je vermogen in aandelen, opties, obligaties en andere waarden als onderdeel van een persoonlijke totale vermogensplanning die rekening houdt met de risico's waaraan een vermogen bloot kan staan èn het doel van de vermogensvorming.

In Beurszaken van vorige week (maandag) stonden zeven doeleinden die beleggers nastreven: fiscaal voordeel, dekking tegen inflatie, vermogensgroei, liquiditeit, bescherming investering, rustige belegging en een gewenst hoog inkomen. Ieder doel kan langs verschillende wegen, met meerdere vormen van beleggen, worden bereikt. Iedere vorm heeft eigen specifieke kenmerken als: koers- en opbrengstrisico wisselkoersrisico voor beleggingen in vreemde valuta rendement bestaande uit koerswinst en/of opbrengsten kosten van aankoop, verkoop en beheer tijd vereist om een belegging te beheren visie op een beurs, markt of bedrijfssector timing: het (bijna) juiste moment van aan- of verkoop beperkte of onbeperkte looptijd de werking van een vorm

Daarbij komen nog de emotionele instelling van een belegger, zijn kennis van beurs en beleggen en de moeite die het kost om onpartijdig advies te verkrijgen.

De juiste volgorde van handelen is derhalve: bekijk eerst het totale persoonlijke vermogen en als er duidelijke redenen zijn om te beleggen of een beetje te speculeren, bepaal dan eerst een doel en de bijpassende vormen en maak daarna een analyse van de specifieke kenmerken. Een serieuze zelfdoener krijgt zijn gouden bergen om de drommel niet cadeau. Daarom zijn beleggingsfondsen zo in trek, want die beloven de bergen en knappen het vuile werk voor je op. En daarom ook zijn beleggers zo gevoelig voor gefluisterde (voorkennis) tips van insiders.

Ter verduidelijking een voorbeeld van een selectieprocedure die een belegger zou kunnen volgen.

Iemand streeft, heel menselijk, naar aanzienlijke onbelaste koerswinst, eenvoudig te verzilveren. Twee doelen dus. Koerswinst kan je behalen met (converteerbare) obligaties, beleggingsfondsen, aandelen, opties, warrants en financiële termijncontracten. Die selectie is de eerste stap. Daarna volgt een nadere analyse van die beleggingsvormen.

Een punt van overweging is de looptijd. Alle vormen met een korte looptijd, termijncontracten, opties en warrants, geven een meer dan onzekere kans op koerswinst, want de stijging moet zich voordoen in een betrekkelijke korte periode. Om te slagen moeten je redelijk ervaren zijn om de richting van een onderliggende waarde te kunnen inschatten.

Kies je voor opties op de index (de onderliggende waarde) van Amsterdamse aandelen, dan moet je sterk in je schoenen staan, want beursgoeroes voorspellen aanhoudend mooi weer. Dat wil zeggen: de koersen zullen niet bijzonder sterk dalen of een beetje stijgen. Zo'n beurs vermindert de kans op winst over de hele linie. Opties die het moeten hebben van hogere koersen passen dus niet in de beoogde strategie. Termijncontracten en warrants evenmin. Beleggingen die profiteren van lagere koersen doen het straks wellicht beter.

Een ander nadeel van een aflopende belegging is de tijd die nodig is om het koersverloop in de gaten te houden om tijdig winst te kunnen nemen. Heb je die tijd niet of roept het volgen van de beurs te veel emoties op (dat aspect speelt óók een rol) dan vallen alle vormen met een korte looptijd buiten de boot.

Wat dan? Niet beleggen? Ja, waarom niet. Misschien is de tijd niet rijp voor de doeleinden 'flinke koerswinst op liquide stukken'. Dat is een belangrijke overweging (visie op de beurs) voor een belegger. Gewoon je kruit droog houden. Denk daar eens over na.

Zullen beurzen, banken, commissionairs, beleggingsfondsen en andere omzet-afhankelijke instellingen ooit onomwonden en in het openbaar het publiek adviseren om niets doen? Dat is niet waarschijnlijk, want zij zitten allemaal met dure mensen en machines die dagelijks moeten draaien om de kost te verdienen. De bal moet rollen. Dus komen zij altijd weer met suggesties, aanbevelingen en dikke rapporten die opwekken om te kopen en bijna nooit om te verkopen. Ook door die indrukwekkende bomen moet je het bos blijven zien.

De conclusie uit dit summiere voorbeeld luidt: voorlopig niet beleggen om te verdienen aan hogere koersen, misschien wel aan lagere. Je kiest dan voorlopig voor een ander doel: alles op een renterekening of een deposito bij voorbeeld.

Er is nog een snellere manier dan de geschetste selectieprocedure om de gewenste beleggingsvorm te vinden: door middel van een soort ladder, waarop alle vormen staan in een logische volgorde, die uitgaat van de voornoemde specifieke kenmerken.

(wordt vervolgd)

    • Adriaan Hiele