Achtduizend banen voor werklozen in zorgsector

DEN HAAG, 10 JUNI. Werkgevers en werknemers in de gezondheidszorg, het ministerie van WVC en het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) hebben afgesproken om volgend jaar ongeveer 8.000 werklozen aan een baan te helpen in de gezondheidszorg. In de komende vier jaar willen ze banen creëren voor 3.000 mensen van buitenlandse afkomst.

De afspraken komen voort uit een overeenkomst die in maart 1990 is afgesloten tussen het CBA, WVC en sociale partners in het ziekenhuiswezen om gezamenlijk de problemen op de arbeidsmarkt in die sector aan te pakken. Als uitvloeisel van de overeenkomst wordt elk jaar een plan vastgesteld met concrete afspraken. Deze richten zich op het aan een baan helpen van langdurig werklozen, herintredende vrouwen en minderheden, en op het behoud van het zittende personeel.

In 1991 zijn meer dan 4.500 werklozen in de gezondheidszorg aan de slag gegaan; 2.074 via loonkostensubsidies en 2.547 via scholing. In de meeste gevallen gingen zij aan de slag als (leerling-)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. De kosten kwamen voor rekening van Arbeidsvoorziening (50 miljoen gulden) en sociale partners (ruim 10 miljoen). Het is de bedoeling dat dit jaar 3.500 banen voor werklozen in de gezondheidszorg worden gecreëerd.

Voor 1993 is afgesproken om 2.850 werklozen te plaatsen via loonkostensubsidies en daarnaast zeker 5.000 onder meer via scholing. De totale kosten daarvan lopen volgens Arbeidsvoorziening op tot ongeveer 60 miljoen gulden. Daarnaast financiert het CBA experimenten, onderzoek en projecten (onder meer voor mensen van buitenlandse afkomst) waarvoor voorlopig een miljoen gulden is uitgetrokken.

Werkgevers en vakbonden leveren hun aandeel via de Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds Ziekenhuiswezen (AWOZ). De AWOZ trekt 27,5 miljoen gulden uit voor maatregelen die gericht zijn op een goede begeleiding en verbetering van de arbeidsmarkt, via ondermeer scholing en begeleiding. Het grootste deel van dat bedrag, 10 miljoen gulden, is bestemd voor de scholing van zittend personeel.